omotesando atelier

–2017

–ミラーフレーム・サイドテーブル

–マホガニー・ミラーガラス

 

Sketch / Hideyuki Nakayama